Plačilo v poletnih mesecih

Starši, ki želijo za svojega otroka, ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času šolskih počitnic, rezervirati mesto v izbrani enoti oziroma oddelku, plačajo za mesec, ko je otrok odsoten, 30% njim določenega zneska plačila.

To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v mestni občini Maribor. Za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.

Rezervacijo je potrebno pisno urediti v tajništvu vrtca ali poslati pisno izjavo, ki je na spletni strani vrtca (zgoraj izberite ZA STARŠE in nato OBRAZCI).

Starši s stalnim prebivališčem izven občine Maribor morajo rezervacijo pisno urediti v tajništvu vrtca.

Ravnateljica

Stanislava Lešnik, dipl. vzg. predš. otrok

 

TA SVET JE LEP.

IMETI MORAŠ SAMO POGUM

PO SVOJE ŽIVETI.

(P. Rosseger)

 

STARŠI...

SPODBUDITE PRI SVOJEM OTROKU POGUM,

DA BO ZNAL PO SVOJE ŽIVETI...

Ravnateljica Stanislava Lešnik

dipl. vzg. predšolskih otrok

logo1