Vrtec Otona Župančiča Maribor

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V VRTCU

Obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas. So vsebinska popestritev osnovnega programa in se razlikujejo med enotami vrtca ter oddelki. Uvajamo jih premišljeno in strokovno, pri tem upoštevamo naše izkušnje, starost, zrelost, interes in razvojne potrebe otrok. Največ obogatitvenih dejavnosti je ponujenih v starejših oddelkih. Pogojene so z interesi, s sposobnostmi in z vztrajnostjo otrok.

Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci v dopoldanskem času in so skladne s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce.

Aktivnosti  se izvajajo znotraj dnevnega programa (dopoldan), starši zanje dodatno ne plačujejo. To so dejavnosti, ki so se v preteklosti izkazale kot dobro sprejete s strani otrok, staršev in ustanovitelja. Vsebina in število je pogojeno s starostjo ter z razvojnimi značilnostmi, potrebami, zmožnostmi in interesi otrok. Vsebine izbereta obe strokovni delavki v oddelku glede na presojo in ovrednotenje potreb, usmeritev in posebnosti otrok skupine. Starši otroka k udeležbi spodbujate, vendar ne silite.

——————————————————————————————————————————–

 • CICI PLESALČKI
 • GLASBENE MINUTKE
 • CICI LIKOVNI UMETNIKI
 • MALI NARAVOSLOVCI
 • CICI GIBALNICA
 • MALI MATEMATIKI
 • MALI ŠAHISTI
 • PRAVLJIČNE URICE
 • FOLKLORA (OE Lenka in OE Mehurčki)
 • JOGA ZA OTROKE (OE Oblakova in OE Mehurčki)
 • OTROŠKO GLEDALIŠČE (OE Oblakova)

Ravnateljica
Tjaša Valano

Scroll to Top