Vrtec Otona Župančiča Maribor

Enote

Enote vrtca

Vrtec Otona Župančiča Maribor je srednje velik vrtec, ki ga trenutno obiskuje 535 otrok in deluje na treh lokacijah.
V enoti Oblakova imamo 17 oddelkov otrok prvega in drugega starostnega obdobja ter veliko večnamensko dvorano, ki je namenjena gibalnim dejavnostim otrok. Posebnost v enoti sta izmenska oddelka, ki delujeta en teden dopoldan in en teden popoldan.
V enoti Mehurčki imamo 7 oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja ter veliko večnamensko dvorano.
V enoti Lenka imamo 7 oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja in dva oddelka otrok s posebnimi potrebami, ki organizacijsko spadata pod OŠ Gustava Šiliha.

Enota Lenka

Enota Lenka se nahaja na Ulici Pohorskega odreda 7 v Mariboru.

Enota Oblakova

Enota Oblakova se nahaja na Oblakovi ulici 5 v Mariboru.

Enota Mehurčki

Enota Mehurčki se nahaja na ulici Arnolda Tovornika 12 v Mariboru.

Scroll to Top