Vrtec Otona Župančiča Maribor

Za starše

Za starše organiziramo roditeljske sestanke, pogovorne ure, delavnice, srečanja in vsebinsko aktualna predavanja notranjih in zunanjih strokovnjakov.
Tukaj najdete različne informacije v zvezi s programi, svetom staršev, informacije o vpisu in višini vplačila, obrazce, jedilnik in obvestila.

Vzgojni programi, ki jih ponujamo:

1. Celodnevno vzgojo in varstvo do 17.00 ure oziroma do 20.30 ure:

 • s programi za otroke od 1. do 3. leta;
 • s programi za otroke od 3. do 6. leta;
 • s programi za otroke v kombiniranih oddelkih.

2. Dnevni programi s prilagojeno prehrano

 • prvo starostno obdobje (zajtrk);
 • prvo starostno obdobje (zajtrk, malica);
 • prvo starostno obdobje (zajtrk, kosilo);
 • drugo starostno obdobje (zajtrk);
 • drugo starostno obdobje (zajtrk, kosilo).

Prosimo, da v primeru izostanka otroka izpolnite spodnji obrazec.

Starši, ki odsotnost otroka javijo do 8.30 ure zjutraj za tekoči dan, se jim pri obračunu oskrbnine ta dan odšteje prehrana. Prav tako se prehrana odšteje za odjavljene daljše odsotnosti. Starši naj javljajo daljše odsotnosti otrok.

Publikacijo vrtca si lahko ogledate v priloženem dokumentu:

Publikacija vrtca (datoteka pdf)

SVET STARŠEV (66. člen ZOFVI)

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Javni vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto (20. člen Zakona o vrtcih)

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Najmanj enkrat letno se objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.

V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.

Vrtec starše obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.

Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

V Medobčinskem uradnem vestniku št. 5/2018 je bil objavljen Pravilnik o postopku vpisa in sprejema otrok v mestni občini Maribor. Dostopen je TUKAJ.

Moj otrok gre prvič v vrtec – nasveti za starše (objavljeno 02.11.2020)

Dokument o višini plačila si lahko ogledate v prilogi:

Pregled plačil staršev (datoteka pdf)

VABILO 13.3.2023

Vljudno vabljeni na predavanje z naslovom “DIDAKTIČNE DEJAVNOSTI PRI ZAČETNEM OPISMENJEVANJU”, ki bo v ponedeljek 13.3.2023, ob 17. uri. Več si lahko ogledate TUKAJ

Preberi več »

VPIS V VRTEC 2023/24

Spoštovani starši in skrbniki! Obveščamo vas, da bo potekal uradni VPIS V VRTEC za šolsko leto 2023/2024 od 15. marca do 24. marca 2023, vsak dan

Preberi več »

ZIMSKE IN PRAZNIČNE KNJIGE ZA OTROKE

 • Bieber: Medo Jaka praznuje božič
 • Bosca: Božične potičke za vse
 • Briggs: Sneženi mož
 • Brüggemann: Ema in Rok na snegu
 • Butler: Neka božična skrivnost
 • Butler: Neka božična želja
 • Butler: Neke božične noči
 • Butler: Neke zimske noči
 • Butler: Nekega prijetnega božiča
 • Butler: Nekega zimskega dne
 • Butler: Neko božično potepanje
 • Butler: Prav poseben božič
 • Butler: Prvi sneg
 • Butler: Zimski prijatelji
 • Casalis: Mišek Tip med božičnimi prazniki
 • Cate: Bor in Bina na snegu
 • Chapman: Najbolj snežen božič
 • Cuno: Vesel božič, živali!
 • Donaldson: Palčič
 • Donaldson: Zverjašček
 • Freedman: Čarobni božič
 • Freedman: Deset božičnih želja
 • Freedman: Na hladno zimsko noč
 • Genechten: Snežek in njegova skrivnost
 • Genechten: Ti si moj ljubi medvedek
 • Harry: Iščemo hiško za božično miško
 • Hawkins: Snežna princeska
 • Hill: Pikijev prvi božič
 • Hunel: Snežakov prvi božič
 • Inkpen: Žiga na snegu
 • Kraljič: Snežinke
 • Lepp: O mišku, ki ni imel sani
 • Melling: Vesel božič, Oliver
 • Mlakar: Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo
 • Pfister: Šapi v snegu
 • Scheffler: Lan in Luna: Božična jelka
 • Scheffler: Lan in Luna: Dan na snegu
 • Sperring: Najboljše darilo na svetu
 • Weninger: Vesel božič, Mandi
 • Zima, zima bela – pravljice in pesmice

LITERATURA ZA STARŠE

 • Ranko Rajović: Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka
 • Zdenka Zalokar Divjak: Brez pravljice ni otroštva
 • Michael Winterhoff: Zakaj postanejo naši otroci tirani
 • Zoran Milivojević: Mala knjiga za velike starše
 • Dorothy Nolte: Otroci so podoba svojih staršev
 • Jasper Juul: Reci ne brez slabe vesti
 • Anette Kast-Zahn: Vsak otrok se lahko nauči pravil
Scroll to Top