Vrtec Otona Župančiča Maribor

Za starše

Za starše organiziramo roditeljske sestanke, pogovorne ure, delavnice, srečanja in vsebinsko aktualna predavanja notranjih in zunanjih strokovnjakov.
Tukaj najdete različne informacije v zvezi s programi, svetom staršev, informacije o vpisu in višini vplačila, obrazce, jedilnik in obvestila.

Vzgojni programi, ki jih ponujamo:

1. Celodnevno vzgojo in varstvo do 17.00 ure oziroma do 20.30 ure:

 • s programi za otroke od 1. do 3. leta;
 • s programi za otroke od 3. do 6. leta;
 • s programi za otroke v kombiniranih oddelkih.

2. Dnevni programi s prilagojeno prehrano

 • prvo starostno obdobje (zajtrk);
 • prvo starostno obdobje (zajtrk, malica);
 • prvo starostno obdobje (zajtrk, kosilo);
 • drugo starostno obdobje (zajtrk);
 • drugo starostno obdobje (zajtrk, kosilo).

Prosimo, da v primeru izostanka otroka izpolnite spodnji obrazec.

Starši, ki odsotnost otroka javijo do 8.30 ure zjutraj za tekoči dan, se jim pri obračunu oskrbnine ta dan odšteje prehrana. Prav tako se prehrana odšteje za odjavljene daljše odsotnosti. Starši naj javljajo daljše odsotnosti otrok.

Publikacijo vrtca si lahko ogledate v priloženem dokumentu:

Publikacija vrtca (datoteka pdf)

SVET STARŠEV (66. člen ZOFVI)

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Javni vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto (20. člen Zakona o vrtcih)

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Najmanj enkrat letno se objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.

V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.

Vrtec starše obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.

Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

V Medobčinskem uradnem vestniku št. 5/2018 je bil objavljen Pravilnik o postopku vpisa in sprejema otrok v mestni občini Maribor. Dostopen je TUKAJ.

Moj otrok gre prvič v vrtec – nasveti za starše (objavljeno 02.11.2020)

Dokument o višini plačila si lahko ogledate v prilogi:

Pregled plačil staršev (datoteka pdf)

Varno vrtčevsko okolje

Spoštovani starši, pred nami je novo šolsko leto, v katerega vstopamo z izkušnjami in znanjem preteklih let. Za zagotavljanje varnega vrtčevskega okolja je pomembno, da

Preberi več »

SEZNAM POMLADNE LITERATURE 

1. PRIROČNIKI ZA STARŠE:

 • IQ otroka – skrb staršev (Ranko Rajović)
 • Igrajva se (Simone Cave)
 • Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka (Ranko Rajović)

OTROŠKA LITERATURA:

1. starostno obdobje:

 • Krtek in pomlad (Hana Daskočilova)
 • Čudežno drevo (Marlenka Stupica)
 • Ko pride pomlad (Živa Viviana Stupica)
 • Neli in Cezar – Pomlad (Ingrid Godon)
 • Bor in Bina v dežju (Marijke ten Cate)
 • Preveč korenja (K. Hudson)
 • Pikijeva velika noč ( Eric Hill)

2. starostno obdobje:

 • Zaljubjeni zvonček (Mateja Arhar)
 • Nekega lepega dne (M. Christina Butler)
 • Nekega deževnega dne (M. Christina Butler)
 • Pod medvedovim dežnikom (Svetlana Makarovič)
 • Ptiček otročiček – Pepi, Piko in Pika (Kazuo Iwamura)
 • Pomladni živžav (Rotraut Susanne Bernerje)
 • Rumeno čudo (Renate Schupp)
 • Srečen dan in druge zgodbe v sličicah (Urška Krempl)
 • Žirafa Cveta (Tina Perko)
 • Žabec in ptičje petje (Max Velthuijs)
 • Zaljubljeni žabec (Max Velthuijs)
 • Hopek išče pomlad (Marcus Pfister)
 • Vrt škrata Avgusta (Julia Doria)
 • Gospa pomlad (Živa Viviana Doria)
 • Mandi, velikonočni zajček (B. Weninger)
Scroll to Top