Vrtec Otona Župančiča Maribor

Za starše

Za starše organiziramo roditeljske sestanke, pogovorne ure, delavnice, srečanja in vsebinsko aktualna predavanja notranjih in zunanjih strokovnjakov.
Tukaj najdete različne informacije v zvezi s programi, svetom staršev, informacije o vpisu in višini vplačila, obrazce, jedilnik in obvestila.

Vzgojni programi, ki jih ponujamo:

1. Celodnevno vzgojo in varstvo do 17.00 ure oziroma do 20.30 ure:

  • s programi za otroke od 1. do 3. leta;
  • s programi za otroke od 3. do 6. leta;
  • s programi za otroke v kombiniranih oddelkih.

Prosimo, da v primeru izostanka otroka prvo izberete svojo enoto in izpolnite spodnji obrazec.

Spoštovani starši.

Skladno s 4. členom MUV št. 12/2023: »V kolikor starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 9 ure, se cena programa kot osnova za plačilo zniža za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.

Publikacijo vrtca si lahko ogledate v priloženem dokumentu:

Publikacija vrtca (datoteka pdf)

SVET STARŠEV (66. člen ZOFVI)

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Javni vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto (20. člen Zakona o vrtcih)

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Najmanj enkrat letno se objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.

V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.

Vrtec starše obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.

Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

V Medobčinskem uradnem vestniku št. 5/2018 je bil objavljen Pravilnik o postopku vpisa in sprejema otrok v mestni občini Maribor. Dostopen je TUKAJ.

Moj otrok gre prvič v vrtec – nasveti za starše (objavljeno 02.11.2020)

Dokument o višini plačila si lahko ogledate v prilogi:

Pregled plačil staršev (datoteka pdf)

Varno vrtčevsko okolje

Spoštovani starši, pred nami je novo šolsko leto, v katerega vstopamo z izkušnjami in znanjem preteklih let. Za zagotavljanje varnega vrtčevskega okolja je pomembno, da

Preberi več »

KNJIGE S SPOMLADANSKO TEMATIKO PO PRIPOROČILU NAŠIH STROKOVNIH DELAVK:

KNJIGE ZA I. STAROSTNO OBDOBJE:
– Zaljubljeni zvonček (Arhar)
– Zelo lačna gosenica ( E. Carle)
– Mami, kje si? (Waddel)
– Krtek in pomlad (Doskočilova)
– Mala putka in mala račka (Sidjanski)
– Kje živijo živali (B. Hanuš)
– Različna sva, rada se imava ( B. Hanuš)
– Žabec je junak (M. Velthuis)
– Zajčkova knjiga pravljic ( A. Jerman)
– Zrcalce ( G. Vitez)

KNJIGE ZA II. STAROSTNO OBDOBJE:

– Nekega deževnega dne (M. C. Butler)
– Mravlja Marička (A. Krings)
– Jazbec in strašni vihar (Chiew)
– Pomladni zajček (Dunbar)
– Vilma in Vili skrivnostna pošast (V. Thomas)
– Polž na potepu na kitovem repu (J. Donaldson)
– Zog in leteča zdravnika (J. Donaldson)
– Polž Vladimir gre na štop (A. Štefan)
– Sonce potrebuje pomoč (L. Emiliani)

PRIROČNIKI ZA STARŠE:

– Z otrokom lahko sodelujete (E. Pantley)
– Vzgoja brez odštevanja (N. Schmidt)
– Otroške bolezni (M. Treben)
– Vsak otrok se lahko nauči jesti (Morgenroth)
– Čuječnost za starše (A. Hatch)

Scroll to Top