Vrtec Otona Župančiča Maribor

Za starše

Za starše organiziramo roditeljske sestanke, pogovorne ure, delavnice, srečanja in vsebinsko aktualna predavanja notranjih in zunanjih strokovnjakov.
Tukaj najdete različne informacije v zvezi s programi, svetom staršev, informacije o vpisu in višini vplačila, obrazce, jedilnik in obvestila.

Vzgojni programi, ki jih ponujamo:

1. Celodnevno vzgojo in varstvo do 17.00 ure oziroma do 20.30 ure:

 • s programi za otroke od 1. do 3. leta;
 • s programi za otroke od 3. do 6. leta;
 • s programi za otroke v kombiniranih oddelkih.

Prosimo, da v primeru izostanka otroka prvo izberete svojo enoto in izpolnite spodnji obrazec.

Spoštovani starši.

Skladno s 4. členom MUV št. 12/2023: »V kolikor starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 9 ure, se cena programa kot osnova za plačilo zniža za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.

Publikacijo vrtca si lahko ogledate v priloženem dokumentu:

Publikacija vrtca (datoteka pdf)

SVET STARŠEV (66. člen ZOFVI)

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Vrtec Otona Župančiča Maribor obvešča starše predšolskih otrok, da bo potekal vpis v Vrtec Otona Župančiča Maribor, za šolsko leto 2024/2025, od 8. aprila do 12. aprila 2024, vsak dan od 8.00 ure do 15.00 ure, v sredo 10. 4. 2024 do 16.00 ure. Vpis bo potekal na upravi Vrtca Otona Župančiča Maribor, Oblakova ulica 5, 2000 Maribor.

Vloge za vpis bomo v času vpisa sprejemali tudi preko redne pošte na naslov:

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR, Oblakova ulica 5, Maribor

ali preko elektronske pošte: vrtec-mboz@guest.arnes.si Po prejemu vloge preko elektronske pošte vas bomo obvestili, da smo vlogo prejeli, zato potrditveno elektronsko sporočilo shranite.

Vpisujemo otroke, ki bodo do vključno 1. 1. 2025 dopolnili starost 11 mesecev, do vstopa v šolo.

Za vpis potrebujete:

 • osebne podatke o otroku – EMŠO, prebivališče,
 • osebne podatke staršev oz. skrbnikov – EMŠO, prebivališče.

Do vstopa otroka v vrtec, uredite zdravniško potrdilo za otroka. Vključitev necepljenega otroka se zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja.

3. aprila in 10. aprila 2024, boste lahko od 9.00 – 10.00, obiskali tudi posamezne enote, kjer se boste lahko prepričali, da otrokom zagotavljamo funkcionalno opremljeno, spodbudno ter prijazno okolje.

Veselimo se, da boste del našega vrtca, saj so bogastvo našega vrtca ljudje in enote s svojo prepoznavnostjo v vsakdanjem življenju ter pestro vzgojno dejavnostjo. Z nami bodo lahko otroci ustvarjali, aktivno raziskovali, odkrivali in na različne načine doživljali otroški svet domišljije. Vabljeni!

Dokument o višini plačila si lahko ogledate v prilogi:

Pregled plačil staršev (datoteka pdf)

Varno vrtčevsko okolje

Spoštovani starši, pred nami je novo šolsko leto, v katerega vstopamo z izkušnjami in znanjem preteklih let. Za zagotavljanje varnega vrtčevskega okolja je pomembno, da

Preberi več »

KNJIGE S SPOMLADANSKO TEMATIKO PO PRIPOROČILU NAŠIH STROKOVNIH DELAVK:

KNJIGE ZA I. STAROSTNO OBDOBJE:
– Zaljubljeni zvonček (Arhar)
– Zelo lačna gosenica ( E. Carle)
– Mami, kje si? (Waddel)
– Krtek in pomlad (Doskočilova)
– Mala putka in mala račka (Sidjanski)
– Kje živijo živali (B. Hanuš)
– Različna sva, rada se imava ( B. Hanuš)
– Žabec je junak (M. Velthuis)
– Zajčkova knjiga pravljic ( A. Jerman)
– Zrcalce ( G. Vitez)

KNJIGE ZA II. STAROSTNO OBDOBJE:

– Nekega deževnega dne (M. C. Butler)
– Mravlja Marička (A. Krings)
– Jazbec in strašni vihar (Chiew)
– Pomladni zajček (Dunbar)
– Vilma in Vili skrivnostna pošast (V. Thomas)
– Polž na potepu na kitovem repu (J. Donaldson)
– Zog in leteča zdravnika (J. Donaldson)
– Polž Vladimir gre na štop (A. Štefan)
– Sonce potrebuje pomoč (L. Emiliani)

PRIROČNIKI ZA STARŠE:

– Z otrokom lahko sodelujete (E. Pantley)
– Vzgoja brez odštevanja (N. Schmidt)
– Otroške bolezni (M. Treben)
– Vsak otrok se lahko nauči jesti (Morgenroth)
– Čuječnost za starše (A. Hatch)

Scroll to Top