Vrtec Otona Župančiča Maribor

Vpis v vrtec 2024-2025

Vrtec vpisuje in sprejema otroke od 11. meseca do 6. leta starosti skozi vse leto.

Otroka vpišete na predpisanem obrazcu, ki ga dobite na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca.

Ob vpisu potrebujete:

  • osebne podatke o otroku – EMŠO, prebivališče,
  • osebne podatke staršev oz. skrbnikov – EMŠO, prebivališče.

O sprejemu otroka v vrtec odloča ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba, kadar je v vrtcu dovolj prostih mest za vse vpisane otroke. Če je v vrtec vpisanih več otrok kot je prostih mest, o sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok, ki pri svojem delu upošteva Pravilnik o postopku vpisa in sprejema otrok ter merilih za sprejem otrok v javne vrtce, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor.

Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

En mesec pred vstopom otroka v vrtec, morajo starši na pristojni Center za socialno delo oddati Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za pridobitev pravic do subvencije plačila vrtca.

Scroll to Top