Vrtec Otona Župančiča Maribor

Svetovalna služba

SVETOVALNA SLUŽBA (tel. 02 / 33 02 452)

Svetovalna delavka: Maja Purg, univ. dipl. pedagoginja in sociologinja kulture, ki jo v času njene odsotnosti nadomešča Jadranka Školnik Kotarščak, profesorica pedagogike in sociologije

Svetovalni delavec želi v sodelovanju s starši, vzgojiteljicami in z vodstvom vrtca ustvarjati takšne pogoje, v katerih se bodo otroci čim bolje razvijali. Prizadeva si, da bi otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali.

DELO SVETOVALNEGA DELAVCA JE NAMENJENO VSEM OTROKOM.

Najpogostejše teme, o katerih se lahko pogovarjate s svetovalnim delavcem:

 • Priprava in posvetovanje ob vključitvi otroka v vrtec.
 • Posvetovanje o vzgoji in o otrokovem razvoju.
 • Posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini:rojstvo, razveza, selitev, smrt, odvisnost…
 • Razumevanje in pomoč pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk:težave pri hranjenju, spanju in bioritmu, močenje posteljnine, blatenje oz. zadrževanje, nemirnost, nočne more, strah, samozadovoljevanje, agresivno vedenje.
 • Svetovanje o možni pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju ter nadarjenemu otroku.

V kolikor je potrebno, svetovalni delavec v soglasju z vami pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnimi institucijami.

Svetovalni delavec vam svetuje na osnovi:

 • prostovoljnosti,
 • skupnega dogovora,
 • zaupnosti podatkov in
 • v dobrobit otroka.

Z vami se srečuje na:

 • osebnih svetovanjih in posvetovanjih,
 • predavanjih in
 • pedagoških delavnicah.

MOBILNA SPECIALNO PEDAGOŠKA SLUŽBA

V našem vrtcu deluje tudi mobilna specialno pedagoška služba.Mobilna specialno pedagoška služba je organizirana kot dodatna strokovna pomoč za tiste otroke s težavami v razvoju, ki so vključeni v redne oddelke vrtca. Obiskuje jih specialna pedagoginja, ki s pestrimi vsebinami, dejavnostmi in igrami, prilagojenimi otrokovim sposobnostim in stopnji njegovega razvojnega zaostanka ali motnje, spodbuja njihov razvoj na tistih področjih, kjer imajo težave.

Mobilna služba temelji na ciljih in načelih Zakona o vrtcih ter Kurikula za vrtce. Kurikulum je izhodišče in oznaka za delo mobilne defektologinje.

Scroll to Top