Enota Mehurčki se nahaja na Arnolda Tovornika 12 v Mariboru.

Število oddelkov: 7 (od 1. do 6. leta starosti).

Imamo telovadnico in veliko igrišče.

Poslovni čas je vse leto od 6.00 do 16.30 ure ( glede na potrebe staršev).