Vrtec Otona Župančiča Maribor

NIJZ – zdravje v vrtcu

Naš vrtec se je tudi v tem šolskem letu vključil v program Zdravje v vrtcu, ki je podprt s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in je usmerjen v vse ciljne skupine v vrtcu (otroke, starše, delavce). Rdeča nit programa v šolskem letu 2022/2023 je bila »Prihodnost je moja«.

S sodelovanjem v programu želimo vsako leto znova in ponovno oblikovati in nadgrajevati zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na krepitev in ohranjanje našega zdravja in zdravja otrok. Dejavnosti so v vrtcu potekale skozi vse šolsko leto, prepletajoč se z ostalimi dejavnostmi.

Vse skupine v vrtcu smo spodbujali h gibanju – vse skupine so redno hodile na sprehode, vključno z osvajanjem osnovnih pravil v prometu, izvajale vadbene ure in igralnice na prostem. Velik poudarek je bil na osebni higieni, pravilih pravilnega umivanja rok, higieni kihanja in kašlja ter preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni. Prav tako smo veliko časa namenili tudi varovanju okolja, razvijanju zdravih medosebnih odnosov, odvajanju zdravju škodljivih razvad, preprečevanju izgorevanja na delovnem mestu, izvajanju preventivnih ukrepov za zdravje zob. Obeležili smo svetovne dneve povezane z zdravjem in naravo:

  • dan zdravja (7. april)
  • dan zemlje (22. april)
  • dan voda (22. marec)
  • dan spanja (17. marec)
  • dan gibanja (10. maj)
  • dan družine (15. maj)
  • dan Sonca (28.maj)
  • prehodi letnih časov…

Otroke smo spodbujali k uživanju zdrave hrane, pitju zadostne količine vode/nesladkanega čaja, ki  so ju imeli otroci imajo ves čas na razpolago. Za dopoldansko malico so imeli sveže sadje. Na jedilnik pa se je uvrščalo tradicionalne slovenske jedi, še predvsem ob praznikih. Prehrana v vrtcu se je pripravlja po veljavnih strokovnih priporočilih in načelih zdrave prehrane, v skladu z navodili, smernicami in najnovejšimi dognanji o zdravi in varni prehrani. Pri načrtovanju in pripravi obrokov so se upoštevali fiziološki normativi za prehrano predšolskih otrok in zagotavlja 70% otrokovih dnevnih energetskih in bioloških potreb.

Več o tem, kako v skupinah skrbimo za zdravje pa si lahko preberete v nadaljevanju.

ZDRAVA PREHRANA

Otroci v predšolskem obdobju oblikujejo prehranske navade, v vrtcih pa se strokovni delavci trudimo, da otrokom že v najzgodnejših letih privzgojimo pozitiven odnos do zdravega načina prehranjevanja. Z zdravo prehrano otrok se posledično zmanjšujejo dejavniki tveganja za bolezni, ki v odrasli dobi lahko pustijo resne zdravstvene posledice. Na podlagi veljavnega zdravniškega potrdila, tudi v našem vrtcu za otroke pripravljamo dietne obroke. Kakovost in varnost živil pa  je zagotovljena z vzpostavljenim preventivnim sistemom HACCP.

Skozi vse šolsko leto smo otroke navajali k pozitivnemu odnosu do zdravega načina prehranjevanja skozi dnevno rutino in različne spremljajoče dejavnosti (literatura, didaktične igre, simbolne igre…). V mesecu novembru je tudi dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk in takrat je bil skoraj ves mesec posvečen zdravemu načinu prehranjevanja na nivoju celega vrtca. Dejavnosti in cilji so bili usmerjeni k čim kakovostnejši predstavitvi prehranjevanja, prehranjevalnih navad in odnosa do hrane otrokom. Tako so otroci spoznavali hrano, jo klasificirali v skupine (po izvoru ,barvi, okusu…). Z različnimi eksperimenti so ugotavljali značilnosti hrane (okušanje, sestava…). Ob obrokih so se naučili kako pripraviti pogrinjke, kako uporabljati jedilni pribor, vljudnostne izraze in seveda tudi kako po obrokih pospraviti za seboj. V kotičku kuhinja in dom so se igrali simbolno igro kuhanja, kjer so kuhali s »plastično hrano« in ponujali svoje kulinarične dosežke vrstnikom in vzgojiteljem. Posebno pozornost pa smo posvetili tudi pomenu vpliva zdrave prehrane na naše zdravje, pri čemer so otroci izdelovali plakate, risali in pripravili zanimive sadne obroke.

OSEBNA HIGIENA

Osebna higiena je eden najpomembnejših elementov pri zagotavljanju zdravstveno ustreznih in varnih pogojev za sobivanje v vrtcu. Vsi zaposleni v vrtcu smo osebno odgovorni za izvajanje in obvladovanje preventivnih ukrepov pri preprečevanju širjenja mikrobov ter za navajanje otrok na ustrezno higiensko ravnanje. Poleg izvajanja osebne higiene rok moramo otroke spodbujati tudi k navajanju na dobre higienske navade.

V tem duhu navajamo otroke na osebno higieno vsakodnevno, pa smo na nivoju vrtca večinoma izvajali skrb za osebno higieno meseca januarja. To obdobje je še posebej kritično v povezavi s prehladnimi in drugimi virusnimi obolenji.  Otroci so si ogledali različne video vsebine v zvezi z osebno higieno in prehladnimi obolenji, poslušali pripovedi ob knjigah ,se naučili pesmi in deklamacije na to temo, se igrali simbolne in didaktične igre. Kot vedno so bili najbolj navdušeni nad simbolno igro zdravnika, kjer so skrbeli za vrstnike in vzgojitelje, ki so »zboleli ali se poškodovali«. Pomen te igre je bil tudi zmanjšanje strahu pred obiskom zdravnika. Ob pesmih so si umivali roke, z eksperimenti občudovali potovanje virusov in bacilov, osvojili higieno kašlja in brisanja nosu, pihanja smrklja iz nosu v robček. Poseben poudarek smo dali tudi ustni higieni. V okviru le tega sonas obiskali tudi strokovni delavci ZD dr. A. Drolca Maribor. Otrokom so prikazali pravilno umivanje zob.

VARNOST V PROMETU

Otroke smo vsakodnevno seznanjali s prometno varnostjo in nekaterimi elementi v prometu, kot so prevozna sredstva, luči na semaforju, varnostni pas, uporaba rumene rutke in odsevnikov …. To smo počeli skozi igro, s pesmicami, slikanicami ali slikopisi s prometno vsebino. Prav tako smo za pogovor z otroci o prometni varnosti izkoristili vsak sprehod oziroma vsako priložnost na cesti..

Posebno obdobje na nivoju vrtca posvečeno varnosti v prometu je bil mesec april, ki sovpada z zaključkom projekta Pasavček. Poleg vsakodnevne pozornosti namenjene varnosti v prometu, so bile temu področju prirejena tudi ostale dejavnosti z različnih področij.

Otroci so podrobneje spoznavali osnovna in bolj preprosta prometna pravila (odvisno od starosti otrok), se z njimi pogovarjali o varnosti in različnih  prometnih situacijah. Preizkusili so različne avto sedeže za otroke in kako se pripnejo odrasli. V igralnicah smo z lepilnim trakom označili ceste s prehodi, ki smo jim dodali prometne znake in elektronske semaforje. Tako so otroci s poganjalčki vozili, kot po cesti. Pri tem so upoštevali luč na semaforjih in enostavne osnovne prometne znake, ter prehode za pešce. Otroci so obiskali policijsko postajo in gasilce in tako na zelo zanimiv način prišli do informacij iz prve roke – policisti in gasilci so otrokom prezentirali svoje delo na čudovit otrokom prijazen način. Obiskala nas je celo kolona policistov na motorjih, kar je otroke še posebej navdušilo. Vsi so lahko sedli na motor in preizkušali svetlobne in zvočne tipke motorja. Tako so otroci pravila v prometu in v avtu usvajali na zabaven in prijeten način.

GIBANJE

Gibalne dejavnosti v vrtcu se se izvajale znotraj in zunaj istočasno pa so se prilagajale vremenu. Prednost je imelo gibanje na prostem – na svežem zraku, s pomočjo različnih pripomočkov ali brez njih.

Gibalne dejavnosti so bile načrtovane vsakodnevno v obliki razgibavanja, vadbenih ur, pohodov, sprehodov, vožnje z vozili na lasten pogon, z igro na igralih… otroci so sodelovali v programu Mali sonček, v igrah z žogo pod okriljem NZS (starejše skupine), v srečanjih s starši v obliki izleta/pohoda/iskanja zaklada…

Posebej posvečen gibanju pa je bil mesec maj (na nivoju vrtca) s sloganom Lahkih nog naokorog. Vse dejavnosti so bile vezane na gibanje: premagovanje ovir poligona, izleti, tek, naravne oblike gibanja, vožnja s poganjalci/skiroji, nogomet, košarka (prilagojeno seveda), balinanje, podiranje kegljev… didaktične igre povezane s športom (puzzle, spomin…), literatura, deklamacije, pesmi, slikopisi vezani na temo športa… Otroci so v njih uživali, na koncu pa smo priredili mini tekaško olimpijado. Otroci starosti 3-6 let so se pomerili v teku in prav vsak je prejel medaljo. Otroci so spoznavali in prepoznavali različne športe (tudi zimske), jih klasificirali, izdelovali plakate… Posebno pozornost smo posvetili tudi prepoznavnosti in spoznavanju športnih objektov in površin namenjenih športu v Mariboru.

VARNO S SONCEM

Programu Varno s soncem smo namenili mesec junij, mesec, ko se dvignejo temperature in sonce dobi večjo moč. Starše in otroke smo ozaveščali o učinkoviti zaščiti pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. Staršem smo program predstavili na roditeljskih sestankih, s publikacijo in s plakati, ki so jih izdelali otroci. Z otroci smo se pogovarjali o škodljivih posledicah sončnih žarkov, o zaščiti pred njimi, o pitju zadostnih tekočin vode, uživanju sadja, primernih oblačilih, pokrivalih… tudi druge vsebine kot so pripovedi, deklamacije, pesmi, slikopisi, didaktične igre, izdelava plakatov, igra z vodo v vročih poletnih dneh so otroke očarale.

Otroci so se naučili, da upoštevamo čas, ko je gibanje na prostem varno in primerno – poleti dopoldan nekje do 10. ure in popoldan po 17. uri in da upoštevamo pravilo sence: – kadar je naša senca krajša od telesa, poiščimo/naredimo senco (senca drevesa, umik v zaprte prostore ali umetno zasenčen prostor). Otroci so izdelovali tudi zaščitne kape iz papirja.

Scroll to Top