Vrtec Otona Župančiča Maribor

Svet vrtca

Svet vrtca

Svet javnega vrtca sestavljajo:

 • trije predstavniki ustanovitelja
 • trije predstavniki staršev
 • pet predstavnikov delavcev

predstavniki ustanovitelja Mestne občine Maribor (MOM)

 • Marko Glembaj
 • Gregor Hrovatin 

predstavniki staršev

 • Tjaša Dragšič
 • Matevž Jus
 • Maja Frangež

predstavniki delavcev vrtca

 • Mateja Leben – predsednica sveta vrtca
 • Natalija Danko – namestnica predsednice sveta vrtca
 • Marina Bačinović
 • Barbara Kolar
 • Dagmar Robar

 

PRISTOJNOSTI SVETA ZAVODA (PDF)

Scroll to Top