Vrtec Otona Župančiča Maribor

Protokola za starše avgust 2021

PROTOKOL, KI GA MORAJO STARŠI UPOŠTEVATI OB PRIHODU IN ODHODU OTROK V VRTEC IN IZ VRTCA

 1. V vrtec naj prihajajo samo zdravi otroci.
 2. Obvezna je uporaba zaščitne maske za starše oz. spremljevalca otroka.
 3. Pred vstopom in izstopom iz vrtca si ustrezno razkužite roke.
 4. V garderobo vstopajte posamično in upoštevajte varnostno razdaljo med starši in otroki. V kolikor boste zaznali, da je v garderobi prisotnih več staršev in otrok, POČAKAJTE, da starši pred vami zapustijo garderobo.
 5. Otroka pospremite v garderobo, kjer ga slečete in preobujete.
 6. Vzgojiteljica bo otroka prevzela in oddala pred igralnico.
 7. ZADRŽEVANJE staršev oz. spremljevalcev otrok v vrtcu NI DOVOLJENO. Prav tako ni dovoljeno zadrževanje staršev in otrok na zunanjih površinah.
 8. Otroci v vrtec ne prinašajo igrač od doma. Prinesejo lahko le ninico in dudo, ki jim je v tolažbo pri počitku.
 9. Vsi pogovori z vzgojiteljico vašega otroka naj potekajo v skladu s splošnimi ukrepi NIJZ ali po telefonu.
 10. UPORABLJATE LAHKO SAMO VHOD V VRTEC, KI JE NAMENJEN VAŠI SKUPINI.
 11. V kolikor se pri otroku ali pri članih v istem gospodinjstvu pojavijo znaki okužbe s COVID19, je potrebno takoj obvestiti vrtec.

SPOŠTOVANI STARŠI, PROSIMO VAS ZA STRPNOST. S SKUPNIMI MOČMI NAM BO USPELO.

Scroll to Top