Vrtec Otona Župančiča Maribor

JESENSKE DEJAVNOSTI PRI NAS

V mesecu oktobru smo spoznali značilnosti letnega časa jesen. Pogovarjali smo se ,kaj se dogaja v
naravi (spreminjanje barv listkov in zakaj se listki obarvajo). Zanimalo nas je kaj se dogaja na polju,
vrtu, sadovnjaku in vinogradu. Hodili smo na sprehode, kjer smo hodili po odpadlih listkih in poslušali
kako šelestijo pod nogami. Ob vetrovnem vremenu smo prisluhnili šelestenju listov, ki so ostali na
drevesih in pihanju vetra. Igrali smo se na prostem in pri tem uporabljali različne naravne materiale in
skuhali iz njih juho (simbolna igra). Ob dnevu Maribora smo se odpravili na avtobus in na pohod po
Mestnem parku in okrog treh ribnikov. Prisluhnili smo zgodbi Čevljarček, katera govori o rešitelju
čevljarčku, ki je rešil staro mesto Maribor pred turškimi vpadi.
V tem času smo se seznanili s tradicijo na slovenskih tleh. Ogledali smo si kratko oddajo o življenju
nekoč na kmetiji. Spoznavali smo stare predmete in jih primerjali z ustreznimi modernimi predmeti.
Likovno smo ustvarjali z različnimi materiali kot so svinčnik, črni flomaster, vodene barve, krede,
oglje. Tako smo ustvarili jesensko tihožitje (grozdje, jabolka, hruške) in lepljenko hruška. Ob izdelavi
lepljenke smo si urili finomotoriko- trganje kolaž papirja na koščke. Izdelali smo slike »časovni stroj«
(predmeti nekoč in danes).
Fino in grobomotoriko smo uporabili pri manipulaciji s škarjami (izrezovanje po črti lika) in risanju
vzorcev s flomstrom ter pri igri z natikankami. V tem mesecu smo bili povabljeni k likovnem
ustvarjanju za okrasitev nove avtobusne postaje v Mariboru (risanje z belo tempera barvo na karton)
in okrasitev trgovine s plakatom.
Ustvarjali smo tudi z glino in modelirno maso iz katere smo izdelali »lončene« posodice.
Spoznali smo male ritmične instrumente in igrali z njimi na že znano pesem (Veverica, Janez Bitenc).
Ob igranju na boben smo ritmično izrekali svoje ime in priimek. Spoznali smo pesmi Jesenski raj (Mira
Voglar), Burja (Janez Bitenc), Tri luže (Neža Mauerer), Psiček nima repa več (slovenska ljudska).
Naučili smo se slovenski ljudski ples »zibenšrit«. V procesu učenja je še slovenski ljudski ples »Ob
bistrem potoku je mlin«.
V teh mesecih so otroci pridno sodelovali v projektu Palček bralček, ki poteka čez vso šolsko leto. Na
ta način so si krepili samozavest in se zavedali sebe kot posameznika, ki zmore pred otroki in
vzgojiteljicami predstaviti knjigo, na njemu primeren način. Obiskali smo knjižnico Nova vas in
prisluhnili trem knjigam, ki nam jih je predstavila knjižničarka. V sklopu dejavnosti jezik smo spoznali
dve slovenski ljudski deklamaciji Kuha, kuha, kuhala in Anzej panzej. Prav tako smo obnovili že znane
slovenske ljudske izštevanke (Enci benci, An ban pet podgan). V sklopu dejavnosti življenje nekoč in
danes smo obeležili dan slovenskega tradicionalnega zajtrka.
V skupini nas je obiskala medicinska sestra zobne preventive, s katero smo skupaj obnovili ščetkanje
zobkov (z veliko ščetko in velikimi zobmi, razvidno iz fotografij). Pogovarjali smo se o pomenu zdrave
prehrane in zdravega življenjskega sloga.

Galerija slik

Scroll to Top