Predstavitev

Naša posebnost so velike in svetle igralnice ter v dveh enotah tudi veliki večnamenski dvorani, ki sta namenjeni predvsem za gibalne aktivnosti otrok. Igrišča imamo vzorno urejena z igrali za predšolske otroke. Oblikovane imamo skupine prvega in drugega starostnega obdobja, kombinirane in heterogene dopoldanske oddelke ter kombinirane oddelke izmen (dopoldan-popoldan do 20.30 ure).

S pomočjo KURIKULUMA ZA VRTCE  določamo vsebine, obseg dejavnosti, programe in organizacijo vzgoje in izobraževanja ter pogoje za njegovo izvedbo. Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument in  je namenjen strokovnim delavcem vrtca za pomoč pri načrtovanju in kvaliteti vzgojnega dela ter spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev in  z novejšimi teoretskimi pogledi spremlja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcu.

Naše  osnovno poslanstvo je vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok. Ob tem razvijamo pristope, ki omogočajo vsestranski razvoj otrok. Hkrati pa  razvijamo oblike sodelovanja s starši ter skupaj z njimi postavljamo temelje v vzgoji otroka, ki omogočajo razvoj  odgovorne in ustvarjalne osebnosti. Strokovni delavci  sledimo sodobnim spoznanjem o vzgoji predšolskega otroka in novo pridobljena znanja uporabljamo pri vsakdanjem delu.