Dejavnosti

V vrtcu Otona Župančiča Maribor izvajamo:
STALNE NALOGE VRTCA

 • Učenje se začne z raziskovanjem.
 • Počitek kot element Kurikula.
 • Skrb za okolje in trajnostni razvoj.
 • Zdrava prehrana otrok.
 • Teden slovenske kuhinje s tradicionalnim slovenskim zajtrkom.
 • Razvoj pismenosti v povezavi z grafomotoriko.
 • Medgeneracijsko  sodelovanje.
 • Samoevalvacija.
 • Predšolski otrok v prometu.
 • Gibanje in državljanska vzgoja.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI s katerimi bogatimo dejavnosti in spodbujamo vsestranski razvoj otrok. Obogatitvene dejavnosti vrtca izvajajo strokovne delavke vrtca in niso dodatno plačljive s strani staršev:

 • Ciciban poje in pleše in glasbeno ustvarja.
 • Ciciban likovno ustvarja.
 • Ciciban pleše.
 • Naravoslovje
 • Pravljična srečanja.
 • Gibanje.
 • Ljudski plesi otrok.

Staršem ponujamo tudi DODATNO DEJAVNOST – tečaj tujega jezika, ki ga izvajajo zunanji izvajalci in je plačljiv s strani staršev. Izvaja se le, če je, ob začetku šolskega leta, prijavljenih dovolj otrok.