Kurikulum

Izvajanje kurikuluma za vrtce

 *

Večje omogočanje indivudualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino.

*

Dvig kakovosti medsebojnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu.

*

Večja avtonomnost in strokovna odgovornost strokovnih delavcev.

*

Bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti.

*

Večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok.

*

Preoblikovanje prostora in opreme v vrtcu.

*

Izboljšanje informiranja ter sodelovanja s starši.

*

Preoblikovanje časa v vrtcu.

*

Povečanje vloge kritičnega vrednotenja pri načrtovanju.

 ...