Enote

Vrtec Otona Župančiča Maribor je srednje velik vrtec, ki ga trenutno obiskuje 544 otrok in deluje na treh lokacijah.

V enoti Oblakova imamo 16 oddelkov otrok prvega in drugega starostnega obdobja ter veliko večnamensko dvorano, ki je namenjena gibalnim dejavnostim otrok. Posebnost v enoti so izmenski oddelki, ki delujejo en teden dopoldan in en teden popoldan.

V enoti Mehurčki imamo 7 oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja ter veliko večnamensko dvorano.

V enoti Lenka imamo 7 oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja in dva oddelka otrok s posebnimi potrebami, ki organizacijsko spadata pod OŠ Gustava Šiliha.