Enota Mehurčki

Enota Mehurčki se nahaja na Arnolda Tovornika 12 v Mariboru.

Število oddelkov: 7 (od 1. do 6. leta starosti).

 Imamo telovadnico in veliko igrišče.

 Poslovni čas je vse leto od 6.00 do 16.30 ure ( glede na potrebe staršev).